Wat wij doen

Buro de Beweging staat voor hulpvraaggerichte zorg. Dat wil zeggen dat de vraag van de ouder en (indien mogelijk) de vraag van het kind centraal staan bij onze behandeling: wat zijn de problemen en wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind? 

Samen met de ouders (en eventueel school, kinderdagverblijf etc.) gaan de kinderfysiotherapeut en de orthopedagoog op zoek naar de antwoorden die horen bij de hulpvraag. 

Hoe werkt het bij Buro de Beweging?

  1. U meldt zich aan via het secretariaat. Dit kan zijn via een telefoontje of via de aanmeldingsknop op de website.
  2. U wordt ingepland voor een intakegesprek. In dit intakegesprek bespreekt u als ouder(s) of verzorger(s) samen met de behandelaar van Buro de Beweging wat de hulpvraag is voor uw kind. Waar heeft u zorgen over bij de ontwikkeling van uw kind. Samen met de behandelaar van Buro de Beweging brengt u uitgebreid in kaart hoe de ontwikkeling van uw kind tot nu toe is verlopen. De behandelaar zal vertellen wat Buro de Beweging kan betekenen bij uw hulpvraag.
  3. Er volgt een startonderzoek. Deze eerste fase bestaat uit handelingsgerichte diagnostiek. Dit wil zeggen dat zowel via genormeerde instrumenten (vragenlijsten en/of testen) als ook via observaties en spelen met het kind, in kaart wordt gebracht wat de problematiek bij het kind veroorzaakt. 
  4. De behandelaar van Buro de Beweging bespreekt met u de uitkomsten van het startonderzoek en geeft advies over een behandelplan. Indien u akkoord bent met het behandelplan kunnen afspraken gemaakt worden voor het uitvoeren van het behandelplan.
  5. Het behandelplan bestaat uit een afsprakenreeks. Na deze reeks volgt een evaluatie. Deze evaluatie is om gezamenlijk te bekijken wat de vorderingen zijn van het kind. Zo vaak als nodig wordt de behandelreeks verlengt om zo tot het einddoel van de behandeling te komen. 

Wij staan voor de aanpak ‘één gezin, één plan’. Dit betekent dat er in de behandeling intensief wordt samengewerkt met andere betrokkenen bij het gezin. Dit kan naast de school ook een jeugd- en gezinscoach zijn of een specialist vanuit een andere discipline (bijv. diëtist of logopedist maar eventueel ook medisch specialist). Altijd worden overleggen in samenspraak met ouders gepland. 

Voor de behandelingen bij de orthopedagoog is een verwijzing nodig van de huisarts om de kosten vergoed te krijgen. Ons secretariaat kan u hierover verder informeren. 

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.