Hoogbegaafdheid en school

Het is belangrijk dat het onderwijs aansluit op de andere manier van denken en leren van hoogbegaafde leerlingen. 

Er zijn vijf manieren van denken die kenmerkend zijn voor hoogbegaafden:

  1. Topdown thinking: denken vanuit een geheel naar kleinere delen
  2. Deep level learning: behoefte hebben aan diepgaand leren
  3. Lateral thinking: problemen op een creatieve manier benaderen en oplossen
  4. Visual thinking: beelddenken
  5. Caring thinking: denken vanuit gevoelens

Om evenwichtig op te groeien en evenwichtig te ontwikkelen is het belangrijk dat het kind in aanraking komt met kinderen waaraan ze zich kunnen spiegelen, waarmee ze op gelijkwaardig niveau samen spelen of samenwerken, de zogenaamde peers. Tevens is het belangrijk dat we ons realiseren dat kinderen niet alleen kennis moeten opdoen. Ze moeten ook leren falen, leren doorzetten, leren plannen. Om dit voor de groep kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel te realiseren is een goede afstemming vereist.

Buro de Beweging heeft kennis van leerstof en leerstofaanbod voor hoogbegaafde kinderen. Wij kunnen met ouders en scholen meedenken over aanpassingen in de klas of op school. Belangrijk hierbij is dat wij altijd uitgaan van het principe van matchen en stretchen. Dit wil zeggen dat het soms goed is om zaken te leren vanuit talenten waar een kind goed in is. Dus als een kind visueel is ingesteld, kan het dit talent gebruiken om op een visuele manier dingen leren. Matchen dus. Er moet echter ook tijd worden besteed aan het stretchen. Een deel van de tijd moet een kind dan dingen doen waar het niet zo goed in is. De verhouding is hierbij erg belangrijk. Voor het grootste deel stretchen is demotiverend voor het kind en ondermijnt het enthousiasme. Een mooie verhouding is 60% matchen en 40% stretchen. Zo leert het kind goed op manieren waar het goed in is en traint door het stretchen ook zichzelf in doorzettingsvermogen, frustratietolerantie en het onderzoeken van andere strategieën.

Een goede afstemming in de klas moet voorkomen dat een leerling gaat onderpresteren of sterk gedemotiveerd raakt. We spreken van situaties waarbij de leerling zijn of haar talent opzij zet om zich aan te passen aan de verwachting van de omgeving. Het is belangrijk te realiseren dat het een proces betreft waarbij de leerling aftast wat er ongeveer van hem/haar verwacht wordt, op alle gebied, en erop gericht is precies dàt te leveren: de eigen interesses en talenten raken hierbij op de achtergrond.

Soms kan een versnelling noodzakelijk zijn. Versnellen, zo blijkt uit de literatuur, is de meest gewaardeerde en positieve onderwijsaanpassing. Veel van de hoogbegaafde kinderen voelen zich ook prettiger bij wat oudere kinderen. 

Altijd moet de vraag luiden: Wat heeft dit specifieke kind nodig en hoe kunnen we dat het beste bieden? 

I­eder kind heeft het recht elke dag iets te leren.

Meer over hoogbegaafdheid bij het jonge kind;

Meer over begeleiding bij hoogbegaafdheid;

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.