Gedrag en het jonge kind

Het jonge kind vraagt een specifieke aanpak als er sprake is van ontwikkelingsproblematiek. Wij werken met de methode Floorplay. 

Floorplay is bedoeld voor kinderen tussen de 0-7 jaar die speciale aandacht nodig hebben. Dit kunnen kinderen zijn met een brede variatie aan ontwikkelingsproblematiek. FloorPlay is een methode waarin u als ouder gecoacht wordt om spelenderwijs interactie met uw kind aan te gaan. FloorPlay betekent letterlijk “op de grond spelen”. Het kind laat door te spelen zien hoe het zich voelt. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind en de relatie met de ouder. Het kind leert zich te ontwikkelen. Tijdens FloorPlay worden alle aspecten van de ontwikkeling doorlopen middels ‘mijlpalen’. De mijlpalen staan voor de verschillende fasen van ontwikkeling en ‘The Learning Tree’ wordt ingezet als metafoor om zo deze ontwikkeling te visualiseren. FloorPlay is een methode die kijkt naar waar de mijlpalen nog niet stevig genoeg zijn ontwikkeld en helpt ouder en kind spelenderwijs hieraan te werken zodat ‘de boom stevig verder kan groeien’ in de toekomst.

Meer over gedragsproblemen en opvoeding;

Meer over trauma;

Meer over behandeling;

Meer over leerproblemen;

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.