Floortime

Sommige kinderen ontwikkelen zich minder snel dan gemiddeld. In dat geval kan een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Een ontwikkelingsachterstand kan leiden tot problemen bij het leren spelen, leren communiceren, leren bewegen, sociale vaardigheden leren en uiteindelijk misschien wel tot problemen bij het naar school gaan. 

Bij Buro de Beweging wordt gewerkt met de methode Floortime om het kind te helpen bij de ontwikkeling waarbij intensief wordt samengewerkt met de ouders. De ouders gaan oefenen met hun kind onder begeleiding van de therapeut. Hierbij spelen de interesses en emoties van het kind een belangrijke rol. Deze aanpak helpt het kind te leren relaties op te bouwen, te communiceren en te denken. 

Floortime is een spelmethode die ontwikkeld is door de Amerikaanse professor en kinderpsychiater Stanley Greenspan. Een kinderfysiotherapeut en een (ortho)pedagoog werken samen met ouders aan de ontwikkeling van het kind. Soms worden nog andere specialisten toegevoegd aan de behandeling, zoals bijvoorbeeld een logopediste.

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.