Bewegend leren

In Nederland is er leerplicht voor kinderen in de leeftijd van 5-18 jaar. In deze jaren is het doel het behalen van een startkwalificatie waarmee het kind de vaardigheden heeft geleerd om zelfstandig in het leven te staan. Als leren niet vanzelf gaat kan de schooltijd leiden tot problemen bij het kind en/of de omgeving. Leerproblemen hebben een breder gevolg dan alleen problemen met lezen, spelling, taal of rekenen. Leerproblemen kunnen leiden tot allerlei problemen op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling. Om te weten wat de oorzaak is van de leerproblemen is het belangrijk brede diagnostiek uit te voeren. Dat betekent dat er onderzocht gaat worden wat de mogelijke oorzaken zijn van de leerproblemen met als doel het opstellen van een plan van aanpak om de leerproblemen op te lossen of te verminderen. 

Buro de Beweging werkt vanuit het principe van bewegend leren. Dat wil zeggen dat ook bij leren het lichaam als belangrijk instrument wordt gezien. Via het lichaam worden namelijk de emoties en de prikkelverwerking geregistreerd en verwerkt. Maar ook wordt de werkrichting ontwikkeld en worden via bewegen en spel de cognitieve en executieve functies ontwikkeld. Deze factoren spelen allemaal een rol bij schoolprestaties. Bij Buro de Beweging zullen dan ook altijd een kinderfysiotherapeut en een orthopedagoog betrokken zijn bij het traject. 

Meer over bekkenbodemproblemen:

Meer over schoolrijpheid:

Meer over Floortime:

Meer over psychosomatische klachten:

Meer over ademhalingsdysregulatie:

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.