Gedragsproblemen en opvoeding

(Ernstige) gedragsproblemen bij kinderen ontstaan vaak als gevolg van risicokenmerken van zowel het kind als de omgeving. Het jonge kind is als peuter of kleuter vaak al meer prikkelbaar en rusteloos, huilt vaker, vertoont meer dwars gedrag, is vaak drukker en snel afgeleid. Dit zijn temperamentkenmerken die al bij jonge kinderen worden gezien. Een moeilijk temperament vormt een risicofactor voor het opgroeien, omdat het de gebruikelijke conflicten en machtsstrijd tussen kinderen en hun ouders heftiger maakt.

Naast het temperament bij het kind kan ook de omgeving het gedrag bij een kind versterken. Machtsconflicten tussen jonge kinderen en hun ouders zijn heel gewoon. Maar wanneer ouders zwichten voor het dwarse, dwingende of agressieve gedrag van de peuter of kleuter wordt onbedoeld het dwarse gedrag aangemoedigd. Als dit vaker gebeurt zal het kind herkennen dat het hiermee succesvol kan zijn en neemt de kans toe dat het kind het ongewenste gedrag vaker inzet. Hierdoor zullen ouders meer stress gaan ervaren in de opvoeding en een negatieve spiraal ligt op de loer. 

Negatieve reacties van de omgeving op het storende gedrag van een kind kan bij het kind leiden tot een negatief zelfbeeld en/of een vijandig wereldbeeld. Het kind voelt zich snel benadeeld en de kans ontstaat dat het kind daarom graag de baas wil zijn of kwaad met kwaad wil vergelden. Ook dit is een negatieve spiraal en kan het storende gedrag in stand houden.

Bij Buro de Beweging hebben we kennis van bovenstaande risicofactoren en gaan we graag met ouders en het kind aan het werk om uit te leggen hoe verschillende risicofactoren elkaar kunnen beïnvloeden en hoe zij kunnen leiden tot het ontstaan en voortbestaan van de gedragsproblemen. Samen met het kind en ouders zal op een ontschuldigende manier in kaart gebracht worden welke factoren bij de kind en het gezin leiden  tot huidige gedragsproblemen en de moeilijkheden die iedereen hierin ervaart. Samen zal gewerkt worden aan oplossingen om de situatie weer in balans te brengen zodat er een positieve interactie kan ontstaan.

Meer over gedragsproblemen en opvoeding:

Meer over het jonge kind;

Meer over trauma;

Meer over behandeling;

Meer over leerproblemen;

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

De aanpak van Buro de Beweging bestaat deels uit motorische hulp en deels uit (ortho) pedagogische hulp. Voorafgaand aan een behandeling is er altijd een vrijblijvende intake. In gezamenlijkheid kijken we dan naar de hulpvraag en de benodigde aanpak.

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.