Hoogbegaafdheid

“Je moet vooral kijken naar de behoeften van leerlingen op school, ongeacht de intelligentie. Elk kind heeft het recht iets te mogen en kunnen leren”.

Ontwikkelingspsycholoog Lianne Hoogeveen onderzoekt hoogbegaafdheid, maar ziet die term het liefst verdwijnen. Hoogbegaafdheid is een term die we gebruiken voor mensen die een score boven de 130 halen op een intelligentietest. Dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen. Het gaat om de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te kunnen komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie.

Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol: rechtvaardigheidsgevoel, kritische instelling, perfectionisme en hoog sensitiviteit. Vaak is het zo dat hoe hoger de intelligentie hoe sterker de persoonlijkheidsfactoren een rol spelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de sociale omgeving een grote invloed heeft op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin. 

Om succesvol intelligent te kunnen zijn is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het zogenaamde leren leren. Leren leren gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan. Hoogbegaafde kinderen ervaren deze uitdaging op een ander niveau dan veel leeftijdgenoten. Ook gaan ze de leerprocessen op een andere manier aan. Ze denken en leren anders. Het is belangrijk dat ouders en scholen inzien dat een hoge intelligentie niet automatisch samengaat met goede schoolprestaties. Ook hebben niet alle hoogbegaafde kinderen dezelfde ontwikkelingsbehoefte op dezelfde leeftijd. Net als bij kinderen met een intelligentieprofiel onder de 130 kunnen kinderen meer of minder geïnteresseerd zijn in schoolse zaken. Zowel de persoonlijkheidskenmerken van het kind als de omgevingskenmerken hebben invloed op de uiteindelijke prestaties van een kind. 

Meer over hoogbegaafdheid en school;

Meer over hoogbegaafdheid bij het jonge kind;

Meer over begeleiding bij hoogbegaafdheid;

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.