zorg voor
uw kind

Buro de Beweging brengt de ontwikkeling van een kind verder in beweging op het gebied van gedrag, leren en motoriek.

Buro de Beweging

Bij ons bent u aan het juiste adres voor
basis en specialistische GGZ jeugd en
kinderfysiotherapie. Wij bieden diagnostiek en begeleiding bij de ontwikkelingsproblematiek van uw kind. 

Onze specialiteiten zijn:
gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, prikkelverwerking, sociale en cognitieve problematiek en motorische achterstand.

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het zogenaamde leren leren. Het leren van vaardigheden om succesvol tot leren te komen hangt samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet, het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

Gedragsproblemen kunnen ontstaan doordat een kind zich onbegrepen voelt, niet gezien of niet gehoord voelt of nog emotioneel reageert. Gedragsproblemen kunnen ook ontstaan in interactie met de omgeving, bijvoorbeeld als kinderen gepest worden, als er problemen zijn in het gezin of als kinderen overvraagd worden in wat ze aankunnen.