Missie en visie

Visie van Buro de Beweging

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. Ontwikkelingspsychologen onderscheiden veelal verschillende fasen in en aspecten van die ontwikkeling: fysieke, sociaal-emotionele, cognitieve, morele. Zo’n onderscheid is per definitie kunstmatig. In de praktijk hebben leerkrachten en opvoeders te maken met het kind in zijn totaliteit dat op een betekenisvolle wijze handelt in zijn leefwereld.

De ontwikkeling op fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en moreel gebied kan per kind en tussen kinderen sterk variëren. Op één aspect kan een kind zijn leeftijdgenoten vooruit zijn, op een ander juist niet. Het ene aspect kan zich in een bepaalde periode sterk ontwikkelen, een ander aspect ontwikkelt zich dan even relatief traag. Een indeling in fasen is om praktische redenen handig, maar de feitelijke ontwikkeling van kinderen is veel minder lineair en voorspelbaar dan zo’n indeling suggereert.

Hoe kinderen zich ontwikkelen is voor een deel genetisch bepaald. Maar een deel wordt ook bepaald door omgevingsinvloeden, zelfs al in de prenatale fase. Het is niet nature of nurture, maar én én. Om de ontwikkeling en de ontwikkelingskansen van kinderen op waarde te kunnen schatten is het daarom noodzakelijk om de omgevingsinvloeden die een rol spelen te kennen en mee te wegen.

Hoe kinderen zich ontwikkelen is geen vaststaand gegeven. De wijze waarop leerkrachten en opvoeders tegen die ontwikkeling aankijken en de verwachtingen die ze daarvan hebben en uitspreken, zijn ook van invloed op de wijze waarop leerlingen zich ontwikkelen.

Buro de Beweging acht het daarom van groot belang dat zij in samenwerking met ouders/verzorgers, mede opvoeders en het onderwijs werken aan de ontwikkeling van het kind waarbij de totaal ontwikkeling van het kind wordt meegenomen. 

Missie van Buro de Beweging

Ontwikkeling brengen door middel van samenwerking met het hele systeem van het kind (intern en extern) waarbij we uitgaan van de talenten, kansen en kwetsbaarheden die er zijn. 

Kernwaarden Buro de Beweging

Lef, positief, betrokken, plezier, samen, deskundig

Meerwaarde van Buro de Beweging

Hulpvragen worden ALTIJD integraal onderzocht en aangepakt. 

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.