Wat kost het

Verwijzing

Voor behandeling orthopedagogiek is altijd een verwijzing nodig van een arts of een jeugd- en gezinscoach. Alleen op basis van een verwijzing kan er een vergoede behandeling plaatsvinden.

Vanuit school

Voor leerlingen die rechtstreeks door een school doorverwezen worden in het kader van passend onderwijs kan een behandeling vergoed worden vanuit budgetten die zijn toegewezen aan het passend onderwijs. Buro de Beweging heeft hierop geen invloed. De toekenning van dergelijke budgetten gaan altijd in overleg met school en/of de consulent passend onderwijs.

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is in principe direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat vanuit de basisverzekering zorg een aantal behandelingen vergoed worden. Hiervoor is geen verwijzing van een arts nodig. Als er sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand is er wel een indicatie nodig van een arts om het benodigd aantal behandelingen vergoed te krijgen. Een aanvraag voor een dergelijke verwijzing zal altijd in overleg met de behandelaar van Buro de Beweging gedaan worden.

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.