Behandeling bij gedragsproblemen

Bij Buro de Beweging weten we dat gedrag voort kan komen uit diverse risicofactoren. Hierbij kun je denken aan:

  • prikkelgevoeligheid (sensorische informatie verwerkingsproblematiek)
  • autisme
  • AD(H)D
  • angst
  • sociaal verstorend gedrag 
  • cognitieve en executieve functies / schoolrijpheid
  • intelligentie
  • leerproblemen

Gedragsproblemen worden bij Buro de Beweging behandeld door zowel een orthopedagoog als een kinderfysiotherapeut. Zij werken intensief samen in de behandeltrajecten. De orthopedagoog heeft kennis van behandelmethodes zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en de kinderfyisiotherapeut heeft kennis van psycho motorische therapie. Hoofd, hart en handen werken samen in de behandeling. Gedrag kan vanuit het lichaam beter aangevoeld en daarmee gereguleerd worden en cognitief leert het kind de vaardigheden om gedrag te kunnen sturen.  

Werken aan gedragsproblemen vraagt altijd maatwerk. We zoeken samen naar de handreikingen die passen bij het kind en zijn omgeving. Gedragsverandering vraagt soms een lange adem, want elk kind is uniek en ook de aanpak die hij of zij nodig heeft. 

Meer over gedragsproblemen en opvoeding;

Meer over het jonge kind;

Meer over trauma;

Meer over leerproblemen;

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.