Gedrag en leren

“Gedrag is dus een uiting van handelingen en keuzes die iemand maakt”

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving. Een deel is ingegeven door het temperament en het karakter van het kind en een deel wordt ontwikkeld door opvoeding en omgeving. Gedrag kan negatief uitwerken op de omgeving. We spreken dan over externaliserend gedrag. Echter kan bedrag ook negatief uitwerken op het kind zelf. We spreken dan over internaliserend gedrag.

Mensen ontwikkelen hun gedrag het sterkst in de periode tussen hun eerste en hun vijfentwintigste levensjaar. In deze periode ontwikkelen ze vaardigheden in omgang met zichzelf en met anderen. Sommige kinderen ondervinden problemen in deze ontwikkeling. Signalen kunnen zijn boosheid, druk gedrag, opstandig of manipulerend gedrag, negatief zelfbeeld, angst of lichamelijke klachten. 

Gedragsproblemen kunnen ontstaan doordat een kind zich onbegrepen voelt, niet gezien of niet gehoord voelt of dat een kind de emoties die hij of zij voelt nog onvoldoende kan reguleren. Dit kan zijn doordat het kind gevoelig is voor wat een ander vindt of juist doordat het kind de lat voor zichzelf heel hoog legt. Gedragsproblemen kunnen ook ontstaan in interactie met de omgeving, bijvoorbeeld als kinderen gepest worden, als er problemen zijn in het gezin of als kinderen overvraagd worden in wat ze aankunnen. Gedragsproblemen kunnen thuis voor komen of juist op school. Gedragsproblemen kunnen tot gevolg hebben dat kinderen ook leerproblemen ontwikkelen. Andersom kan ook het geval zijn, namelijk dat leerproblemen leiden tot gedragsproblemen.

Meer over gedragsproblemen en opvoeding;

Meer over het jonge kind;

Meer over trauma;

Meer over behandeling;

Meer over leerproblemen;

Hoogbegaafdheid

Om succesvol intelligent te kunnen zijn, is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het trainen van vaardigheden gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan.

Prikkelverwerking

Prikkelverwerking is iets wat iedereen altijd en overal doet; het is de samenwerking tussen zintuigen en hersenen. Informatie vanuit het lichaam en de omgeving wordt opgenomen, verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd met een gepaste actie.

Beweging

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van motoriek van kinderen van 0 t/m 18 jaar. Bij de kinderfysiotherapeuten van Buro de Beweging kunt u terecht voor kinderfysiotherapie van hoge kwaliteit met een no-nonsense aanpak.

Gedrag/leren

In het kort kan gezegd worden dat gedrag het zichtbare deel is van de persoonlijkheid. In het gedrag kun je zien hoe iemand reageert op de omgeving. Gedrag is dus uiting van jezelf en communicatie met anderen. Kinderen ontwikkelen hun gedrag in interactie met hun omgeving.

ZORG
VOOR UW
KIND

Bekijk wat wij voor u of
uw kind kunnen betekenen

Wilt u direct aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in. 
Ons secretariaat is bereikbaar op alle werkdagen behalve vrijdag tussen 9-12 uur en tussen 13-15 uur.
Telefoonnummer: 072 – 531 82 80
App: 06 – 38 038 317
Mail: info@burodebeweging.nl 

Block Title

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, wh

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.

Beweging

Pellentesque egestas dignissim quam vel pretium. Fusce elementum suspendum.