Het jonge kind

Het jonge kind

Het jonge kind ontwikkelt zich sprongsgewijs. Dat betekent dat niet alle kinderen zich op hetzelfde moment op dezelfde manier ontwikkelen. De een is verder in de ontwikkeling dan de ander. Kinderen die zich langzamer of sneller ontwikkelen dan het gemiddelde hebben iets extra’s nodig. Het is van belang om dit zo vroeg mogelijk vast te stellen, want hoe eerder je erbij bent hoe meer je kunt bereiken in korte tijd. Dit noemen we vroegsignalering.

Na aanmelding van uw kind volgt altijd een intakegesprek waarin we de ontwikkeling van het kind van geboorte tot nu bespreken. Dit geeft aanwijzingen voor de aard van de problemen. Na een intake en een diagnostisch onderzoek naar neuromotorische ontwikkeling, gedragsvaardigheden en cognitieve ontwikkeling gaan we met een kind aan de slag. We doen wat nodig is om de ontwikkeling in het goede spoor te zetten.

Er zijn diverse mogelijkheden om kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een ontwikkelingsvoorsprong te ondersteunen. We betrekken hierbij altijd de opvoedingsomgeving. Dit kunnen ouders of verzorgers zijn, kinderdagverblijven of peuterspeelzaal of het (speciaal) basisonderwijs. Zo werken we o.a. met de programma’s:

  • Floortime,
  • Bright Start,
  • Videohome begeleiding
  • Een Taal Erbij

Dit zijn programma’s met een methodische aanpak waarmee we de kinderen helpen via spelend leren de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te kunnen werken in het onderwijs vanaf groep 3.

Bij kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is er ook speciale aandacht nodig. Jonge hoogbegaafde peuters en kleuters hebben andere behoeftes. Echter is de hoogbegaafdheid nog niet altijd (h)erkend waardoor het kind niet altijd het aanbod krijgt dat het nodig heeft om zich te ontwikkelen. Vaak zie je grote verschillen tussen de wereld thuis en de wereld buiten. Jonge hoogbegaafde leerlingen hebben vaak in de periode voordat ze naar school of de opvang gaan een leven vol ontdekkingen en uitdagingen. Ze verheugen zich om naar school te mogen en echt iets te gaan leren. En helaas gaat het dan vaak mis. Ze worden geconfronteerd met het gegeven dat zij veel sneller en veel meer informatie opnemen dan het merendeel van de kinderen om hen heen.  Een hoogbegaafde leerling heeft een ander systeem van denken. Het denkproces verloopt anders waardoor de de omgeving niet altijd aansluit. Gedragsproblemen, emotionele problemen of leerproblemen kunnen ontstaan doordat het hoogbegaafde kind zich onbegrepen voelt of onbegrepen is.

Wij hebben instrumenten om bij  jonge kinderen een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren en we kunnen een intelligentieonderzoek afnemen. De gegevens uit deze diagnostische instrumenten kunnen we gebruiken bij het opzetten van een ontwikkelingsgericht plan van aanpak.

Na een intakegesprek wordt bekeken welke hulp het meest geschikt is voor het kind. Heeft het kind hulp nodig of is het belangrijk dat we samen met ouders/verzorgers en kinderopvang of school kijken naar aanpassingen in de omgeving? Met elkaar stellen we een plan van aanpak op.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op deze website. Bij vragen kunt u ook bellen met: 072 – 5318280

 

Buro de Beweging heeft ons enorm geholpen om te kijken waarin Annemarie vastliep, zowel bij haar fysieke- als cognitieve karaktereigenschappen. Dit hebben Anne en Bianca gedaan door heel precies te kijken waar ze vastliep, en vervolgens spelenderwijs met haar aan het werk te gaan. Elke week kwam ze thuis met een nieuwe opdracht die goed aansloot bij haar nieuwsgierigheid. Annemarie voelde zich erg op haar gemak bij Anne en Bianca, ze kreeg de ruimte om zichzelf te zijn en werd op een prettige manier bijgestuurd als dat nodig was. Annemarie haar prikkelgevoeligheid is verminderd en tevens hebben wij inzicht gekregen welke didactische benadering zij nodig heeft. Wij kunnen weer vooruit. Veel dank aan Buro de Beweging!
Onze zoon had vanaf groep 3 grote problemen met rekenen. Na twee troosteloze schooljaren zijn we in contact gekomen met Anne en Bianca. Hij is onderzocht, er is een behandelplan opgesteld en vol goede moed gingen ze aan de slag. Na anderhalf jaar begeleiding is hij 'losgelaten'. Met genoeg kennis, kunde en zelfvertrouwen om op eigen kracht verder te gaan. Anne, Bianca en hun collega's zijn niet alleen goed in wat ze doen. Ze houden van hun vak en vooral van de kinderen waar ze mee werken. Dat maakt dat ze zeer goede resultaten boeken.

Onze bedrijven

Duis eu elementum massa, et viverra dui.

Onderwijs en Ambulante Jeugdhulp

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken

Kinderfysiotherapie

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken