Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie. Een intelligentie wordt bepaald met een score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130, dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen. In principe geven we in Nederland geen score boven de 145 bij kinderen. Dat betekent het plafond van de intelligentietest. Het is echter niet zo dat het kind niet over een hogere intelligentie kan beschikken. In dat geval spreken we van een IQ van 145+.

Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol: rechtvaardigheidsgevoel, kritische instelling, perfectionisme en hoog sensitiviteit. Vaak is het zo dat hoe hoger de intelligentie hoe sterker de persoonlijkheidsfactoren een rol spelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de sociale omgeving een grote invloed heeft op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin. Om evenwichtig op te groeien en  evenwichtig te ontwikkelen is het belangrijk dat het kind in aanraking komt met kinderen waaraan ze zich kunnen spiegelen, waarmee ze op gelijkwaardig niveau kunnen samen spelen of samenwerken.

Om succesvol intelligent te kunnen zijn is het belangrijk dat een kind in zijn ontwikkeling voldoende uitdaging ervaart om zijn vaardigheden te kunnen trainen. Het zogenaamde leren leren. Leren leren gaat samen met het opdoen van frustratietolerantie, doorzettingsvermogen en uitdagingen durven aangaan. Hoogbegaafde kinderen ervaren deze uitdaging op een ander niveau dan veel leeftijdgenoten. Ook gaan ze de leerprocessen op een andere manier aan. Ze denken en leren anders.

Het is belangrijk dat het onderwijs aansluit op de andere manier van denken en leren van hoogbegaafde leerlingen. Er zijn vijf manieren van denken die kenmerkend zijn voor hoogbegaafden:

  • Topdown thinking: denken vanuit een geheel naar kleinere delen
  • Deep level learning: behoefte hebben aan diepgaand leren
  • Lateral thinking: problemen op een creatieve manier benaderen en oplossen.
  • Visual thinking: beelddenken.
  • Caring thinking: denken vanuit gevoelens

Wij hebben instrumenten om bij  jonge kinderen een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren en we kunnen een intelligentieonderzoek afnemen. De gegevens uit deze diagnostische instrumenten kunnen we gebruiken bij het opzetten van een ontwikkelingsgericht plan van aanpak.

Na een intakegesprek wordt bekeken welke hulp het meest geschikt is voor het kind.

  • Is er begeleiding nodig voor het kind? Is het kind vastgelopen op school of in de sociaal emotionele ontwikkeling? Heeft het kind last van frustraties of problemen met de motivatie? Voelt het kind zich onbegrepen? Wij kunnen begeleiding binnen afgestemd op het kind.
  • Is er hulp nodig op school? Zijn er onderwijsaanpassingen nodig? Is er hulp nodig bij versnellen, verbreden, verdiepen van het onderwijsprogramma? Wij kunnen samen met ouders en kind en school een plan van aanpak opstellen.
  • Hebben ouders behoefte aan begeleiding? Lopen jullie thuis vast in de opvoeding van het kind? Hoe kan het kind het beste ondersteund worden? Hoe biedt je de juiste kaders maar toch ruimte voor de eigenheid van het kind? Wat hoort nog bij de hoogbegaafdheid en wat hoort bij het uitproberen van de ouders? Samen kunnen we kijken waar jullie als ouders de problemen ervaren en hoe we dit kunnen aanpakken.

Onderwijspraktijk bgrip is ECHA specialist in Gifted Éducation. Dat betekent dat we zijn opgeleid aan het Centrum voor Begaafdheidonderzoek (Universiteit van Nijmegen) voor begeleiding van hoogbegaafde leerlingen en hun omgeving die zijn vast gelopen in hun ontwikkeling vanuit hoogbegaafdheid.

Onderwijspraktijk bgrip begeleidt tevens diverse plusklasgroepen in opdracht van het Samenwerkingsverband Alkmaar Noord en wordt ingehuurd als deskundige bij scholingen, symposia en zorgteams.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Voor vragen kunt u contact opnemen via: 072 – 5318280

 

Buro de Beweging heeft ons enorm geholpen om te kijken waarin Annemarie vastliep, zowel bij haar fysieke- als cognitieve karaktereigenschappen. Dit hebben Anne en Bianca gedaan door heel precies te kijken waar ze vastliep, en vervolgens spelenderwijs met haar aan het werk te gaan. Elke week kwam ze thuis met een nieuwe opdracht die goed aansloot bij haar nieuwsgierigheid. Annemarie voelde zich erg op haar gemak bij Anne en Bianca, ze kreeg de ruimte om zichzelf te zijn en werd op een prettige manier bijgestuurd als dat nodig was. Annemarie haar prikkelgevoeligheid is verminderd en tevens hebben wij inzicht gekregen welke didactische benadering zij nodig heeft. Wij kunnen weer vooruit. Veel dank aan Buro de Beweging!
Onze zoon had vanaf groep 3 grote problemen met rekenen. Na twee troosteloze schooljaren zijn we in contact gekomen met Anne en Bianca. Hij is onderzocht, er is een behandelplan opgesteld en vol goede moed gingen ze aan de slag. Na anderhalf jaar begeleiding is hij 'losgelaten'. Met genoeg kennis, kunde en zelfvertrouwen om op eigen kracht verder te gaan. Anne, Bianca en hun collega's zijn niet alleen goed in wat ze doen. Ze houden van hun vak en vooral van de kinderen waar ze mee werken. Dat maakt dat ze zeer goede resultaten boeken.

Onze bedrijven

Duis eu elementum massa, et viverra dui.

Onderwijs en Ambulante Jeugdhulp

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken

Kinderfysiotherapie

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken