Overgewicht

Overgewicht

Vet Cool:  Vet Cool is een begeleidingsprogramma voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met (beginnend) overgewicht of obesitas, waarbij ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Het betreft een jaarprogramma. Bij de aanpak van overgewicht is het belangrijk dat het hele gezin wordt ondersteund. Diverse zorgverleners zijn bij dit project betrokken, zoals een diëtiste, kinderfysiotherapeute en orthopedagoge. Bij elke zorgverlener worden individuele doelen opgesteld op het gebied van voeding, bewegen en gedrag.

Diëtiste: wat is goede voeding en waarvoor heb je dit nodig? Samen met je ouders ga je hiermee aan de slag.

Kinderfysiotherapeute: er wordt aandacht besteedt aan je conditie, kracht en coördinatie en vooral ervaren dat bewegen leuk is! Tijdens en na afloop van het behandelprogramma moet het kind elders sporten, zodat de “norm van bewegen” (1/2 – 1 uur per dag) gewaarborgd blijft.

Orthopedagoge: het eetgedrag van kinderen wordt beïnvloed door wat kinderen zien, meemaken en horen. U krijgt handvatten aangereikt om dit gedrag positief te kunnen veranderen. De orthopedagoog ondersteunt ouders, maar kan ook het kind helpen als hij of zij in aanraking is gekomen met pestgedrag of te maken heeft met een negatief zelfbeeld.

Praktische informatie:
De diëtiste en kinderfysiotherapeute werken beide op de Scheldestraat. De orthopedagoge komt thuis of bij haar eigen locatie dichtbij de Scheldestraat. Het programma wordt wat betreft de kinderfysiotherapie en diëtiek in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Vraag hiernaar bij uw behandelend therapeut.

Om de behandeling van diëtist, psycholoog en kinderfysiotherapeut goed op elkaar af te stemmen wordt eenmalig een eigen bijdrage van 10 euro gevraagd. Indien u tot de minima behoort kunt u deze kosten betalen via de ‘Regeling ‘Maatschappelijke participatiekosten’ van de Gemeente Alkmaar. Vet Cool is een doorlopend programma. Kinderen kunnen op elk moment in het jaar instromen.

Realfit: Realfit is een begeleidingsprogramma voor jongeren van 12 t/m 18 jaar, met een te hoog lichaamsgewicht. Real Fit wordt gesubsidieerd. Hierdoor kunnen ouders nog beter bij het project betrokken worden en is de effectiviteit van het project groot. Real Fit vindt in het najaar van 2017 plaats in de wijk Oudorp. Ook jongeren van buiten de wijk Oudorp kunnen instromen in het Real Fit programma. Motivatie is de belangrijkste eis voor deelname aan het programma.

Tijdens deze cursus gaan jongeren 13 weken aan de slag samen met een kinderfysiotherapeute, diëtiste en psycholoog. Ouders en jongeren zullen veel goede ideeën opdoen over gezond eten en hoe ze op een leuke manier kunnen bewegen. Belangrijk is dat je je fitter gaat voelen!

Praktische informatie:
Er vindt eerst een informatiebijeenkomst en een intakegesprek plaats. Naast het bewegingsprogramma zijn er voedingslessen in groepsverband en individueel en vaardigheidslessen begeleidt door de psycholoog. Ouders worden ook intensief bij de cursus betrokken, hiervoor worden enkele ouderavonden georganiseerd om de jongeren te helpen bij het bereiken van een actieve – en gezonde leefstijl!

Deze cursus wordt gesubsidieerd door de gemeente, er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €25,-. Deze cursus gaat op geselecteerde momenten van start. Tussentijds instromen is niet mogelijk.

Buro de Beweging heeft ons enorm geholpen om te kijken waarin Annemarie vastliep, zowel bij haar fysieke- als cognitieve karaktereigenschappen. Dit hebben Anne en Bianca gedaan door heel precies te kijken waar ze vastliep, en vervolgens spelenderwijs met haar aan het werk te gaan. Elke week kwam ze thuis met een nieuwe opdracht die goed aansloot bij haar nieuwsgierigheid. Annemarie voelde zich erg op haar gemak bij Anne en Bianca, ze kreeg de ruimte om zichzelf te zijn en werd op een prettige manier bijgestuurd als dat nodig was. Annemarie haar prikkelgevoeligheid is verminderd en tevens hebben wij inzicht gekregen welke didactische benadering zij nodig heeft. Wij kunnen weer vooruit. Veel dank aan Buro de Beweging!
Onze zoon had vanaf groep 3 grote problemen met rekenen. Na twee troosteloze schooljaren zijn we in contact gekomen met Anne en Bianca. Hij is onderzocht, er is een behandelplan opgesteld en vol goede moed gingen ze aan de slag. Na anderhalf jaar begeleiding is hij 'losgelaten'. Met genoeg kennis, kunde en zelfvertrouwen om op eigen kracht verder te gaan. Anne, Bianca en hun collega's zijn niet alleen goed in wat ze doen. Ze houden van hun vak en vooral van de kinderen waar ze mee werken. Dat maakt dat ze zeer goede resultaten boeken.

Onze bedrijven

Duis eu elementum massa, et viverra dui.

Onderwijs en Ambulante Jeugdhulp

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken

Kinderfysiotherapie

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken