Hoe werken wij

Hoe werken wij

Onze kinderfysiotherapeuten staan voor hulpvraaggerichte zorg. Dat wil zeggen dat de vraag van de ouder en (indien mogelijk) de vraag van het kind centraal staan bij de kinderfysiotherapie: wat zijn de problemen en wensen ten aanzien van de ontwikkeling van het kind? Samen met de ouders (en eventueel school, kinderdagverblijf etc.) gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen.

De kinderfysiotherapeut verricht een onderzoek en gebruikt testen om vast te kunnen stellen wat er aan de hand is met uw kind. Samen met de ouders wordt een plan van aanpak gemaakt voor de fysiotherapie en gezamenlijk wordt deze aanpak en het resultaat na verloop van tijd geëvalueerd. Zo nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld. Uiteraard rapporteert de kinderfysiotherapeut regelmatig aan de verwijzend arts en aan andere hulpverleners en begeleiders. Dit gebeurt in overleg en met toestemming van de ouders. Ouders/verzorgers en bijvoorbeeld de leerkrachten kunnen advies krijgen over wat wel en wat niet van het kind verwacht kan worden en hoe het eventueel in de motorische ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Een schoolobservatie en advisering van de leerkracht behoren tot de mogelijkheden.

Indien nodig schuiven wij aan bij een multidisciplinair overleg (MDO) om zodoende de nodige hulp op elkaar af te stellen.

Bij jonge kinderen, kinderen die thuis moeten blijven (bijvoorbeeld na ziekenhuisopname of bij ernstige ziekte) of bij een moeizame gezinssituatie kunnen wij uw kind bij u thuis behandelen. Hiervoor is altijd een ‘aan huis verwijzing’ van uw huisarts of specialist noodzakelijk.

Algemene voorwaarden
Download deze hier.

Privacy Policy
Download deze hier.

Buro de Beweging heeft ons enorm geholpen om te kijken waarin Annemarie vastliep, zowel bij haar fysieke- als cognitieve karaktereigenschappen. Dit hebben Anne en Bianca gedaan door heel precies te kijken waar ze vastliep, en vervolgens spelenderwijs met haar aan het werk te gaan. Elke week kwam ze thuis met een nieuwe opdracht die goed aansloot bij haar nieuwsgierigheid. Annemarie voelde zich erg op haar gemak bij Anne en Bianca, ze kreeg de ruimte om zichzelf te zijn en werd op een prettige manier bijgestuurd als dat nodig was. Annemarie haar prikkelgevoeligheid is verminderd en tevens hebben wij inzicht gekregen welke didactische benadering zij nodig heeft. Wij kunnen weer vooruit. Veel dank aan Buro de Beweging!
Onze zoon had vanaf groep 3 grote problemen met rekenen. Na twee troosteloze schooljaren zijn we in contact gekomen met Anne en Bianca. Hij is onderzocht, er is een behandelplan opgesteld en vol goede moed gingen ze aan de slag. Na anderhalf jaar begeleiding is hij 'losgelaten'. Met genoeg kennis, kunde en zelfvertrouwen om op eigen kracht verder te gaan. Anne, Bianca en hun collega's zijn niet alleen goed in wat ze doen. Ze houden van hun vak en vooral van de kinderen waar ze mee werken. Dat maakt dat ze zeer goede resultaten boeken.

Onze bedrijven

Duis eu elementum massa, et viverra dui.

Onderwijs en Ambulante Jeugdhulp

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken

Kinderfysiotherapie

Nam laoreet imperdiet turpis auctor ultrices. Sed eget lobortis felis. Aenean euismod vehicula tellus a faucibus. Maecenas dapi

Bekijken