• Het bewijs

  Leerproblemen vinden hun oorsprong in het zenuwstelsel, waarbij we spreken over neurologische ontwikkeling. Dit heeft niet altijd iets te maken met intelligentie maar vaker met het ontbreken van vloeiende verbindingen tussen de hersenen.

  Lees Meer
 • Hoe werken wij?

  Buro de Beweging combineert bewegen en leren om leerproblemen bij rekenen, lezen of spellen te verbeteren. Hierin zijn wij uniek in de regio en op basis van de nieuwste kennis over de aanpak voor leerproblemen.

  Lees Meer
 • Tarieven

  De aanpak van buro de Beweging bestaat voor 50% uit motorische hulp en voor 50% uit (ortho)pedagogische hulp. De behandeling wordt meestal voor de helft betaald uit de ziektekostenverzekering en voor de helft is het een eigen bijdrage van de ouders of de school.

  Lees Meer
 • Contact

  Buro de Beweging is opgezet door Anne Veel de Vries en Bianca Groen Sweers. We hebben beiden onze eigen praktijk en werken nauw samen binnen Buro de beweging. We geloven in de ontwikkelingskracht van kinderen en delen het inzicht dat je leren kunt ontwikkelen door te bewegen.

  Lees Meer
Elk kind kan zich ontwikkelen door de juiste aanpak te bieden.
Wij brengen beweging in het vastgelopen leerproces.

Nu aanmelden

Buro de beweging

Buro de beweging gelooft dat elk kind zich kan ontwikkelen door de juiste aanpak te bieden. Wij brengen beweging in het vastgelopen leerproces door op een speelse en eigentijdse manier met de kinderen aan de slag te gaan.

Vanuit onze visie dat leerproblemen ontstaan vanuit (neuro) motorische ontwikkelingsproblemen is bewegen een essentieel onderdeel in ons programma.

Onze missie is dan ook: leerlingen die zijn vastgelopen in het leerproces weer op de rails helpen door een leerprogramma aan te bieden waarbij het schoolse leren wordt ondersteund met oefeningen voor de motoriek. Ons doel is om beweging te brengen in het vastgelopen leerproces waardoor een kind weer tot leren kan komen. Dit laat zich niet alleen vertalen in betere schoolresultaten maar ook in een positiever zelfbeeld, meer gevoel bij het eigen lichaam, positievere ervaringen bij sport en spel en meer mogelijkheden voor het kind in de toekomst.

In het kader van passend onderwijs moeten alle scholen zorg bieden aan kinderen ongeacht de grootte van de problemen. Op dit moment worden scholen met name ondersteund door onderwijsbegeleidingsdiensten die leerlingen testen en vanuit de conclusies van de test de school handelingsadviezen geven. Wij bieden daadwerkelijk hulp aan het kind. De testen die we doen hebben alleen tot doel te weten waar we met de hulp beginnen.

Passend Onderwijs

Buro de Beweging biedt een praktische oplossing voor leerlingen met (ernstige) leerproblemen. Het leerprogramma-op-maat wordt ingepast als weektaak in het reguliere onderwijsprogramma.

lees meer ……

Het bewijs

Leerproblemen vinden hun oorsprong in het zenuwstelsel, waarbij we spreken over neurologische ontwikkeling. Dit heeft niet altijd iets te maken met intelligentie maar vaker met het ontbreken van vloeiende verbindingen tussen de hersenen.

lees meer ……

Nieuws

Buro de Beweging heeft zich gespecialiseerd in de cognitieve functies. Cognitieve functies zijn de bouwstenen van ons denken. Ze vormen het gereedschap waarmee we leren. Cognitieve functies kun je trainen via spel. Zowel binnen de kinderfysiotherapie als binnen de orthopedagogiek maken we gebruik van spelmateriaal om de cognitieve functies te trainen en te ontwikkelen met als doel dat een kind verder komt in zijn of haar ontwikkeling.